Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fotbal

Informace:

Často také kopaná, je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším sportem na světě. Ve fotbale hrají dvě družstva po 11 hráčích na travnatém obdelníkovém hřišti. Na průběh hry dohlíží rozhodčí. Cílem této hry je dát více golů než soupeř. Golů lze dosáhnout vstřelením míče do branky soupeře. Hraje se libovolnou částí těla kromě rukou a paží, zpravidla nohama. Pouze brankář (jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) může v blízkosti vlastní branky hrát i rukama.

 

 Historie:

Existence hry podobné fotbalu jsou doloženy až do období starověku. Nejstarší takovou hrou bylo čínské kudžu, hrané již ve 2. století př.n.l. V Řecku a Římě se hrálo mnoho her podopné fotbalu jako třeba harpastum. Obraz dnešního fotbalu vznikl však až v 16. století v Anglii. Ten se od té doby pouze doupravoval a přidávalo se jen více pravidel.

 

Oficiální pravidla:

Oficiální pravidla fotbalu se používají ve všech soutěžních utkáních. Jsou rozdělena do sedmnácti částí:

1. Hrací plocha

Fotbal se hraje na hrací ploše tvaru obdelníku. Délka musí být v rozmezí 90–120 m, šířka 45–90 m. Hrací plocha je vyznačena čárami: pomezní čáry vymezují delší hranu hrací plochy, kratší se nazývají brankové čáry. Hrací plocha je rozdělena na poloviny středovou čarou, v jejímž středu je vyznačena středová značka, kolem které je vyznačen středový kruh. Dále jsou na každé polovině hrací plochy u příslušné branky vyznačena pokutová území a menší branková území. Uvnitř každého pokutového území je vyznačena pokutová značka. Dále je vně pokutového území vyznačena část kruhového oblouku se středem v pokutové značce a poloměrem 9,15 m.

V každém rohu hrací plochy je na ohebné tyči o výšce nejméně 1,5 m umístěn praporek. Stejné praporky se obvykle umísťují i uprostřed obou pomezních čar. Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh. Na brankových čárách se obvykle také krátkými značkami vyznačí vzdálenost 9,15 m od rohového praporku.

Uprostřed obou brankových čar jsou umístěny branky, tvořené dvěma svislými brankovými tyčemi, které jsou nahoře spojeny břevnem. Všechny tyče musí být bílé a mají stejnou šířku, která musí být stejná jako je šířka brankové čáry. Vnitřní rozměry branky činí 7,32×2,44 m. Na brankové konstrukci je připevněna sít, která musí být upevněna k tyčím, břevnům a k zemi tak, aby míč nemohl projít skrz. Síť je vypnuta dozadu.

2. Míč

101848-00.jpg
 
Hraje se kulatým míčem o obvodu mezi 68 a 70 cm a hmotnosti mezi 410 a 450 g (během zápasu je jich nachystáno více, aby se hra nezdržovala).

3. Počet hráčů

Utkání hrají dvě družstva, z nichž každé má nejvýše jedenáct hráčů, ze kterých je jeden hráč označen jako brankář. K zápasu je možno nominovat také náhradníky (obvykle max. 6), z nichž max. 3 mohou vystřídat. Střídání hráčů probíhá pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího. Jednou vystřídaný hráč se v témže utkání už nesmí zúčastnit hry. Pokud v průběhu hry klesne z libovolných důvodů počet hráčů v jednom mužstvu pod sedm, je utkání předčasně ukončeno.

4. Výstroj hráčů

 1. Dres: rozlišují v jakém týmu je hráč. Barva dresů je určena podle znaku týmu nebo je vybrána náhodně. Brankáři mají barvu dresů odlišnou od ostatních hráčů, rozhodčího i jeho asistentů.
 2. Trenýrky.
 3. Štulpny: zakrývají chrániče.
 4. Chrániče holení: chrání holeň před kopnutí spoluhráčů nebo protihráčů.
 5. Kopačky: na rozdíl od normálních bot mají kolíky nebo špunty. Kolíky nebo špunty zajišťují aby hráč neuklouzl na mokrém povrchu.

 

chelsea_away.jpg

 

5. Rozhodčí

Každé utkání řídí , který má na hřišti neomezenou pravomoc k uplatňování pravidel. Je vybaven píšťalkou, kterou může přerušit hru v případě porušení pravidel nebo padnutí branky. Dále má u sebe dvě plastové kartičky žluté a červené barvy, kterými signalizuje potrestání hráče.

 

 

introimage.jpg

 

6. Asistent rozhodčího

Každého utkání se účastní dva asistenti rozhodčího, kteří se pohybují na pomezních čarách; jejich úkolem je signalizovat rozhodčímu:

 • když míč opustí hrací plochu,
 • které družstvo má provádět kop z rohu, kop od branky nebo vhazování,
 • kdy má být hráč potrestán za ofsajd,
 • když je nějaké mužstvo připraveno střídat,
 • nesportovní chování a další události, ke kterým došlo mimo zorné pole rozhodčího,
 • v případě, že má o nějakém přestupku lepší přehled než rozhodčí,
 • při pokutovém kopu přestupky brankáře.

 

54909-article-utgsy.jpg

 

7. Doba hry

Utkání se hraje na dva poločasy o 45 minutách. Mezi oběma poločasy je 15minutová přestávka. Doba hry se měří včetně času, kdy je míč ze hry. Za dobu zameškanou střídáním hráčů, zdržováním hry apod. může rozhodčí každý poločas prodloužit. Poločas se musí prodloužit také v případě, že má jedno z mužstev kopat pokutový kop.

V dětských a mládežnických kategoriích jsou poločasy kratší: u mladšího dorostu má každý poločas 40 minut, u starších žáků a u žákyň 35 minut, mladší žáci hrají 2×30 minut, přípravky a minifotbal se hrají na 2×25 minut..

8. Zahájení hry

Před začátkem utkání je losováním mincí určeno, které družstvo si zvolí polovinu hrací plochy. Druhé družstvo bude zahajovat hru výkopem. Po poločasové přestávce si družstva poloviny hrací plochy vymění a výkop provádí to družstvo, které ho v prvním poločase neprovádělo.

9. Míč ve hře a ze hry

Míč je ze hry, jestliže buď přešel úplně brankovou nebo pomezní čáru, nebo v případě, že rozhodčí přeruší hru. V každou jinou dobu je míč ve hře.

10. Dosažení branky

Branky je dosaženo ve chvíli, kdy míč úplně přejde brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem a útočící mužstvo před tím neporušilo žádné pravidlo. Mužstvo, které v průběhu utkání dosáhlo vyššího počtu branek, je vítězem utkání. Pokud obě mužstva dosáhla stejného počtu branek, je výsledek utkání nerozhodný. V některých soutěžích není nerozhodný výsledek přípustný. V takovém případě příslušný soutěžní řád určuje, jak se dále postupuje, což může být prodloužením doby hry, prováděním pokutových kopů nebo vyšší hodnotou branek vstřelených mužstvem hostí.

11. Ofsajd

Pokud se některý hráč nachází na soupeřově polovině, blíže soupeřově brankové čáře než míč a než předposlední hráč soupeře, je v ofsajdové pozici. Ta není sama o sobě porušením pravidel. Pokud se však hráč v ofsajdové pozici ve chvíli, kdy se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, aktivně zapojuje do hry, je v ofsajdu. V takové situaci rozhodčí, na základě signalizace asistenta, přeruší hru, kterou naváže soupeř nepřímým volným kopem z místa, kde byl provinivší se hráč ve chvíli přestupku. Ofsajd se netrestá v situaci, kdy hráč dostane míč přímo z kopu od branky, z vhazování, nebo z kopu z rohu.

12. Zakázaná hra a nesportovní chování

Když se některý hráč na hrací ploše v době, kdy je míč ve hře, dopustí některého z dále vyjmenovaných přestupků, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu přímý volný kop:

 • kopne nebo se pokusí kopnout soupeře,
 • podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře,
 • skočí na soupeře,
 • vrazí do soupeře,
 • udeří nebo se pokusí udeřit soupeře,
 • strčí do soupeře,
 • při odebírání míče skluzem se soupeře dotkne dříve než míče,
 • drží soupeře,
 • plivne na soupeře,
 • úmyslně hraje míč rukou, vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území.

V takovém případě se přímý volný kop provádí z místa, na kterém k přestupku došlo. Pokud se hráč ve chvíli, kdy je míč ve hře, dopustí jednoho z těchto přestupků ve vlastním pokutovém území, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu pokutový kop.

Pokud se brankář ve vlastním pokutovém území dopustí některého z dále vyjmenovaných přestupků, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop:

 • má míč v rukou pod kontrolou déle než šest sekund,
 • rukou se míče dotkne znovu poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč,
 • rukou se dotkne míče poté, co mu jej úmyslně nohou přihraje spoluhráč,
 • dotkne se rukou míče jako první poté, co jeho spoluhráč provedl vhazování.

Nepřímý volný kop nařídí rozhodčí také ve chvíli, kdy se některý z hráčů dopustí některého z následujících přestupků:

 • hraje nebezpečným způsobem,
 • brání soupeři v pohybu,
 • znemožňuje brankáři, který má míč v rukou, aby se míče zbavil,
 • dopustí se nějakého jiného přestupku, za který rozhodčí udělí osobní trest.

Nepřímý volný kop se provádí z místa, kde k přestupku došlo. Volný kop nařízený ve prospěch mužstva v jeho vlastním brankovém území se smí provést z libovolného místa uvnitř tohoto území. Nepřímý volný kop nařízený proti mužstvu v jeho brankovém území se provádí z nejbližšího místa na delší hraně tohoto území.

Hráče nebo náhradníka může rozhodčí napomenout tím, že mu ukáže žlutou kartu v případě, že se hráč dopustí jednoho z následujících přestupků:

 • chová se nesportovně,
 • slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje,
 • soustavně porušuje pravidla,
 • zdržuje navázání hry,
 • nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného kopu nebo kopu z rohu,
 • bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu,
 • úmyslně bez souhlasu rozhodčího opustí hrací plochu.

Rozhodčí musí vyloučit hráče ze hry v případě, že se dopustí jednoho z následujících přestupků:

 • hraje surově,
 • chová se hrubě nesportovně,
 • plivne na soupeře nebo jinou osobu
 • zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky nebo zmaří jeho zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že zahraje míč rukou (netýká se brankáře v jeho pokutovém území),
 • zmaří soupeřovu zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že soupeře útočícího na branku zastaví přestupkem, za nějž se nařizuje volný přímý kop, popř. pokutový kop,
 • použije pohoršujících či urážlivých výroků nebo gest,
 • během utkání je podruhé napomenut žlutou kartou.

Vyloučený hráč musí opustit prostor hřiště.

13. Volné kopy

Existují dva druhy volných kopů: přímé volné kopy a nepřímé volné kopy. Pokud se přímo po provedení přímého volného kopu dostane míč do soupeřovy branky, branka platí. Pokud se dostane přímo do vlastní branky, branka neplatí a hra se naváže kopem z rohu ve prospěch soupeřova mužstva.

Nepřímý volný kop rozhodčí signalizuje paží zvednutou nad hlavu, kterou tam drží do té doby, než se některý z hráčů po provedení kopu dotkne míče, nebo než je míč ze hry. Branky může být z nepřímého volného kopu dosaženo jen tehdy, dotkl-li se míče po jeho rozehrání alespoň jeden další hráč před tím, než míč přejde do branky. Pokud míč skončí přímo z nepřímého volného kopu v brance aniž by se ho kdokoli další dotkl, branka neplatí a hra se naváže kopem od branky, resp. kopem z rohu, pokud by míč skončil v brance mužstva, které kop provádělo.

Před provedením volného kopu musí být všichni hráči soupeře vzdáleni od míče nejméně 9,15 m, dokud se míč nepohne, čímž je uveden do hry. Pokud je volný kop prováděn z vlastního pokutového území, je míč ve hře až ve chvíli, kdy opustí pokutové území. Pokud je nepřímý volný kop prováděn v soupeřově pokutovém území, nemusí ti hráči soupeře, kteří stojí na brankové čáře mezi tyčemi branky, dodržovat předepsanou vzdálenost 9,15 m.

Pokud hráči nedodrží předepsanou vzdálenost, nechá rozhodčí kop opakovat. Hráč, který rozehrává volný kop, se míče nesmí znovu dotknout do chvíle, než míčem zahraje jiný hráč, nebo je míč ze hry, jinak rozhodčí nařídí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop.

14. Pokutový kop

Pokutový kop se proti mužstvu nařídí v případě, že se hráč tohoto mužstva dopustí ve vlastním pokutovém území v době, kdy je míč ve hře, jednoho z přestupků jinak trestaných přímým volným kopem. Z pokutového kopu lze přímo dosáhnout branky. Pokud je pokutový kop nařízen těsně před ukončením poločasu, nastaví rozhodčí dobu hry tak, aby tento kop mohl být proveden. Pokutový kop se provádí tak, že se míč umístí na pokutovou značku a jeden z hráčů mužstva provádějícího pokutový kop je jasně a zřetelně určen k jeho vykonání. Brankář bránícího mužstva mustát v brance na brankové čáře do chvíle, než je míč ve hře. Ostatní hráči musí být na hrací ploše, mimo pokutové území, nejméně 9,15 m od míče.

15. Vhazování

Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel pomezní čáru, je hra navázána vhazováním. To provede z místa, kde míč čáru přešel, hráč družstva, jehož hráč se míče nedotkl jako poslední. Přímo z vhazování nemůže být dosaženo branky. Rozehrávající hráč se postaví oběma nohama za pomezní čáru a oběma rukama hodí přes hlavu míč do hrací plochy.

16. Kop od branky

Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel brankovou čáru poté, co se jej naposledy dotkl hráč útočícího družstva, ale přitom nebylo dosaženo branky, naváže se hra kopem od branky. Přímo z kopu od branky je možno dosáhnout branky. Kop se provede tak, že se míč položí na libovolné místo uvnitř brankového území a libovolný hráč bránícího mužstva jej rozehraje. Poté se nesmí míče podruhé dotknout dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve hře, musí všichni hráči soupeře zůstat mimo pokutové území. Míč je ve hře, jakmile opustí pokutové území.

17. Kop z rohu

Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel brankovou čáru poté, co se jej naposledy dotkl hráč bránícího družstva, ale přitom nebylo dosaženo branky, naváže se hra kopem z rohu. Přímo z kopu z rohu je možno dosáhnout branky. Kop se provede tak, že se míč položí na libovolné místo uvnitř rohového čtvrtkruhu u nejbližšího rohového praporku a libovolný hráč útočícího mužstva jej rozehraje. Poté se nesmí míče znovu dotknout dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve hře, nesmí se žádný hráč soupeře přiblížit k míči na vzdálenost menší než 9,15 m. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne.

Asociace

Fotbal spravuje mezinárodní fotbalová federace FIFA, která sdružuje národní fotbalové asociace. FIFA pod sebou má šest regionálních konfederací.

V jednotlivých státech fotbal spravují příslušné národní asociace, v Česku je tímto orgánem Fotbalová asociace České republiky.

Samotná pravidla fotbalu neudržuje přímo FIFA, ale specializovaná mezinárodní komise IFAB.

Soutěže

Ve fotbalu probíhá velké množství soutěží jak mezinárodních, tak v jednotlivých státech či jejich částech.

Mezinárodní soutěže

Mistrovství světa, mistrovství Evropy, letní olympijské hry, Liga mistrů UEFA, Evropská liga UEFA atd.

 

383523_sport-logo-liga-mistru-fotbal.jpg

 

Národní soutěže

Gambrinus liga, Bundesliga, Barclays Premier League, FA Cup atd.

 

barclays-premier-league-logo.jpg

 

Systém soutěží v Česku

Soutěže mužských fotbalových klubů v Česku jsou rozděleny do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni jsou celostátní profesionální soutěže 1. a 2. liga, na nejnižší úrovni jsou III. a IV. třídy organizované regionálně.

 

gambrinus-liga.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář